BRODOMETALURGIJA d.o.o.

Trgovina tehničkom robom, građevinskim materijalom, čelikom i čeličnim proizvodima, energetskom opremom, elektromaterijalom,... (elektroinstalacije jake i slabe struje, audio i mrežne instalacije)